Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

1. Програма «Обласна програма "Розвиток молодіжної політики Житомирщини" на 2021-2025 роки»:

- Відсоткова ставка: 3 (три) відсотків річних суми зобов’язань за Кредитом. Відповідно до пункту 30 Положення Позичальник, який має дитину (дітей), звільняється від сплати відсотків за користування Кредитом.

- Сума: Розмір кредиту визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю; вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, щодіють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в періодбудівництва (реконструкції) житла без урахуванняпершоговнескупозичальника. При цьомурозрахунковавартість 1 кв. метра житла не повинна перевищуватиопосередкованоївартостійогоспорудження, щосклалася в регіоні за данимиМіністерства розвитку громад та територій.

- Період кредиту: до 30 років, але не більшеніж до досягненняпозичальникомпенсійноговіку, визначеногостаттею 26 ЗУ “Про загальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування”.

- Комісія: щомісячно 16% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє в місяці, який береться до розрахунку.

- Страховка: страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (ЖРУ Держмолодьжитла) за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців (страховий тариф 4,4% від розрахункової суми кредиту без урахування страхового платежу, одноразово); страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору); страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору)

- Схема погашення кредиту: ануїтетна, класична

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній

- Пеня: облікова ставка Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, якщо позичальник не звільняється від сплати пені відповідно до Положення та законів України.

2.Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Коростень на 2021-2024 роки.

- Відсоткова ставка: 3 (три) відсотків річних суми зобов’язань за Кредитом. Відповідно до пункту 30 Положення Позичальник, який має дитину (дітей), звільняється від сплати відсотків за користування Кредитом. - Сума: Розмір кредиту визначаєтьсявиходячи з норми 21 кв. метр загальноїплощіжитла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю; вартостібудівництва (реконструкції) житла за цінами, щодіють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в періодбудівництва (реконструкції) житла без урахуванняпершоговнескупозичальника. При цьомурозрахунковавартість 1 кв. метра житла не повинна перевищуватиопосередкованоївартостійогоспорудження, щосклалася в регіоні за данимиМіністерства розвитку громад та територій.

- Період кредиту: до 30 років, але не більшеніж до досягненняпозичальникомпенсійноговіку, визначеногостаттею 26 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійн естрахування”.

- Комісія: щомісячно 16% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє в місяці, який береться до розрахунку.

- Страховка: страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (ЖРУ Держмолодьжитла) за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців (страховий тариф 4,4% від розрахункової суми кредиту без урахування страхового платежу, одноразово); страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору); страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору)

- Схема погашення кредиту: ануїтетна, класична

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній

- Пеня: облікова ставка Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, якщо позичальник не звільняється від сплати пені відповідно до Положення та законів України.

3.Програма забезпечення житлом на території Житомирської міськоїобєднаної територіальної громади на 2018-2022 роки.

- Відсоткова ставка: 3 (три) відсотків річних суми зобов’язань за Кредитом. Відповідно до пункту 30 Положення Позичальник, який має дитину (дітей), звільняється від сплати відсотків за користування Кредитом.

- Сума: Розмір кредиту визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площіжитла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю; вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні за даними Міністерства розвитку громад та територій.

- Період кредиту: до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку, визначеного статтею 26 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

- Комісія: щомісячно 16% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діє в місяці, який береться до розрахунку.

- Страховка: страхування відповідальності позичальника перед третіми особами (ЖРУ Держмолодьжитла) за несплату основної суми боргу за кредитом за умови порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта більш як на шість місяців (страховий тариф 4,4% від розрахункової суми кредиту без урахування страхового платежу, одноразово); страхування від нещасних випадків (страховий тариф 0,2% від залишку зобов’язань з погашення кредиту на момент укладення договору страхування, щорічно протягом строку дії кредитного договору); страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування (страховий тариф 0,2% від вартості предмета іпотеки, визначеної сторонами в іпотечному договорі, щорічно протягом строку дії кредитного договору)

- Схема погашення кредиту: ануїтетна, класична

- Штраф за несплату щомісячного платежу: відсутній

- Пеня: облікова ставка Національного банку України, що діяла у період прострочення, від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, якщо позичальник не звільняється від сплати пені відповідно до Положення та законів України. З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми»

https://zht.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми). Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Житомирським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг – Житомирське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Житомирське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
Місцезнаходження м. Житомир, вул. Л. Качинського, буд. 12 а 
Контактний телефон 0412-42-25-12 
Адреса електронної пошти особи

zht.06@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Код за ЄДРПОУ: 30432898
Дата реєстрації: 18.05.1999 р.
Дата запису:18.10.2005 р.
Номер запису в ЄДР: 1 305 120 0000 002432 
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 05.12.2006 р. № 6484, реєстраційний номер 16101867, серія та номер свідоцтва ІК № 8, дата видачі свідоцтва 05.12.2006 р
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.04.2017р. № 1145

https://zht.molod-kredit.gov.ua/pro-rehionalne-upravlinnia/statut-litsenzii-svidotstva 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

м. Житомир, вул. Л. Качинського, буд. 12 а

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://zht.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством