Інформація для споживача

Прийом звернень громадян щодо роботи Держмолодьжила та його регіональних управлінь / Іпотечного центру в м.Києві та Київській області

Громадяни України мають право звернутися до  Держмолодьжитла із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються її статутної діяльності, з заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.    

До звернення, що надходить до Держмолодьжитла,згідно класифікації відповідно до видів, установлених статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» належать: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга.

Клієнтам Держмолодьжила та його регіональних управлінь / Іпотечного центру в м.Києві та Київській області у випадку порушення їхніх прав насамперед варто звертатися з письмовою скаргою на ім’я керівника відповідного регіонального управління / Іпотечного центру в м.Києві та Київській області. Якщо регіональне управління / Іпотечний центр в м.Києві та Київській області не реагує навіть після скарги, варто звертатися до Держмолодьжитла.

З питань захисту прав споживачів можна звернутись до Національного банку України. Детальну інформацію про порядок розгляду звернень споживачів Національним банком України розміщено на офіційному сайті Національного банку України : https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection , розділ “Захист прав споживачів” офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Згідно з пунктом 62 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» під час врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, зокрема, кредитодавець зобов’язаний не взаємодіяти за власною ініціативою з:

-          військовослужбовцями Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

-          військовослужбовцями, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

-          членами сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

-          особами, які перебувають у полоні, особами, з якими втрачено зв’язок, особами, зниклими безвісти,

-          які у передбачений цим пунктом спосіб повідомили про свою належність до захищеної категорії або щодо належності яких до захищеної категорії у передбачений цим пунктом спосіб повідомили близькі особи таких споживачів, їх представники, спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію; близькими особами споживача, який належить до захищеної категорії, його представником, крім представника, який не є близькою особою такого споживача, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та які надали згоду на таку взаємодію.

Споживач, який належить до захищеної категорії та має бажання на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування припинити взаємодію з особами, зазначеними в абзаці першому пункту 62 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування», його близькі особи, представники, спадкоємці, поручителі або майнові поручителі повідомляють кредитодавця про таке волевиявлення та про належність споживача до захищеної категорії за допомогою будь-якого засобу комунікації (https://www.molod-kredit.gov.ua/kontakty/kontakty) з наданням копій підтвердних документів про належність споживача до захищеної категорії.

 Підтвердні документи про належність споживача до захищеної категорії визначені абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим пункту 62 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text 

Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов’язаний повідомити про це кредитодавця протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.