Порядок створення, функціонування та припинення дії ФФБ регламентується Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

Мета створення фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ) — отримання довірителями у власність житла або інших об’єктів інвестування (гаражний бокс, нежитлове приміщення тощо)  після введення об’єкту будівництва в експлуатацію.

Розпочавши співпрацю із Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», яка є ліцензованим управителем, Ви маєте нагоду набути у власність нерухомість через ФФБ виду «А».

Співпраця забезпечить:

цивілізовану, відкриту та надійну форму взаємовідносин між будівельними компаніями, управителем та довірителями (фізичними і юридичними особами) при здійсненні будівництва із залученням коштів цих довірителів; надійнішу схему придбання нерухомості на первинному ринку, з точки зору захисту інтересів довірителя.

Етапи співпраці:

Надання управителем довірителю інформації для прийняття довірителем рішення про участь у ФФБ щодо об`єкту будівництва; об`єктів інвестування; умов участі у ФФБ; пакету документів, необхідних для укладення договору про участь у ФФБ;

Вибір довірителем об'єкту інвестування; Ознайомлення довірителя з Правилами ФФБ; Підписання довірителем договору про участь у ФФБ; Перерахування довірителем коштів першого внеску на рахунок ФФБ та відкриття управителем рахунку  довірителю  у  системі  обліку прав вимоги довірителів ФФБ; Закріплення обраного об’єкта інвестування за довірителем; Видача довірителю Свідоцтва про участь у ФФБ; Перерахування довірителем коштів наступних внесків на рахунок ФФБ;

Передача управителем довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування за договором про уступку майнових прав; Введення забудовником об'єкта будівництва в експлуатацію;

Здійснення довірителем остаточних розрахунків  з  управителем за даними щодо фактичної площі об'єкту інвестування за результатами обміру БТІ; Отримання довірителем у власність об’єкту інвестування.

Детальнішу інформацію Ви зможете знайти ознайомившись з Правилами ФФБ по обраному Вами об'єкту будівництва.